hùng hỏi dũng : em của bạn mấy tuổi dũng đáp nếu bỏ chữ số là số nhỏ nhất có 1 chữ số ở số nhỏ nhất có 2 chữ số thì được tuổi em mình hỏi em dũng bao

Question

hùng hỏi dũng : em của bạn mấy tuổi dũng đáp nếu bỏ chữ số là số nhỏ nhất có 1 chữ số ở số nhỏ nhất có 2 chữ số thì được tuổi em mình hỏi em dũng bao nhiêu tuổi

in progress 0
Reagan 5 tháng 2021-07-16T06:48:52+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-16T06:49:52+00:00

  Đáp án:

  = 1 tuổi.

  Giải thích các bước giải:

  Số nhỏ nhất có hai chữ số là 10.

  ⇒ 10 được cấu tạo bởi hai số 1 và 0.

  Theo đề ra, nếu bỏ chữ số là số nhỏ nhất có 1 chữ số ở số nhỏ nhất có 2 chữ số thì được tuổi em Dũng.

  ⇒ Số nhỏ nhất trong số 10 là 0.

  ⇒ Xóa đi số 0, ta còn lại chữ số 1.

  Vậy em Dũng năm nay 1 tuổi.

  0
  2021-07-16T06:50:19+00:00

  Số nhỏ nhất có hai chữ số là số 10. Trong số 10 được kết hợp bởi hai số là số 0 và số 1.

  Số nhỏ nhất trong hai số này là số 0.

  Ta xóa số 0 trong số 10 thì được số còn lại là số 1.

  Vậy năm nay em của Dũng được 1 tuổi.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )