Hướng dẫn mình làm dạng này với :) Nhớ giải mã nữa: $\dfrac{-3}{4x+2}<0$

Question

Hướng dẫn mình làm dạng này với 🙂 Nhớ giải mã nữa:
$\dfrac{-3}{4x+2}<0$

in progress 0
Emery 1 giờ 2021-09-10T12:20:05+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-10T12:21:47+00:00

   $\text { Ta có: $\frac{-3}{4x + 2}$ < 0 }$

  ⇒ $\text { -3 và 4x + 2 trái dấu }$

  $\text { mà -3 < 0 nên: 4x + 2 > 0 }$

         $\text { ⇒ 4x > -2 }$

         $\text { ⇒     x > -1 }$

        $\text { ⇒      x ∈ {0 ; 1 ; 2 ; 3 ; …} }$

  $\text { Vậy x ∈ {0 ; 1 ; 2 ; 3 ; …} }$

   

  0
  2021-09-10T12:21:51+00:00

  ĐKXĐ: x $\neq$ $\frac{-1}{2}$  

  Để phương trình đã cho < 0 

  ⇔ 4x + 2 > 0 

  ⇔ 4x > -2

  ⇔ x > $\frac{-1}{2}$  

  Vậy x > $\frac{-1}{2}$ thì $\frac{-3}{4x+2}$ < 0

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )