Huyện A cử một số vận động viên tham gia Hội khỏe Phù Đổng.Tronh đó ,vận động viên bóng đá nhiều hơn 1/5 tổng số vận động viên là 3 em;số vận động vi

Question

Huyện A cử một số vận động viên tham gia Hội khỏe Phù Đổng.Tronh đó ,vận động viên bóng đá nhiều hơn 1/5 tổng số vận động viên là 3 em;số vận động viên còn lại hơn 0,5 tổng số vận động viên là 9 em.Tính số vận động viên của huyện A tham dự Hội khỏe Phù Đổng.

in progress 0
Reagan 5 tháng 2021-07-10T19:35:09+00:00 2 Answers 11 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-10T19:37:03+00:00

  Giải thích các bước giải:

  12 học sinh thì sẽ ứng với phân số là:

  1/2-1/5=3/10

  Số động viên của hyện A tham dự hội khỏe Phù Đổng là:

  12÷3×10=40(vận động viên)

  Đáp số:40 vận động viên.

   

  0
  2021-07-10T19:37:06+00:00

  Từ đề bài ta thấy nếu có thêm 9 vận động viên bóng đá thì số vận động viên còn lại bằng đúng 0,5 sô vận động viên. Nghĩa là nếu có thêm 9 vận động viên bóng đá thì số vận động viên bóng đá khi đó bằng đúng 0,5 tổng số vận động viên. Như vậy $\frac{1}{5}$ số vận động viên và thêm 12 em bằng o,5 số vận động viên.

  Phân số chỉ 12 vận động viên là:

       $\frac{1}{2}-\frac{1}{5}=\frac{3}{10}$

  Số vận động viên của huyện A tham dự Hội khỏe Phù Đổng là:

         $12:3\times10=40$ (người)

               Đáp số: $40$ người

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )