I)1 khối kim loại hình lập phương cạnh đai 16cm nặng bao nhiêu kg ? biết 1cm3 kim loại đó nặng 5g II)1 khối đá hình lập phương cạnh dài 0,4 m nặng 16

Question

I)1 khối kim loại hình lập phương cạnh đai 16cm nặng bao nhiêu kg ? biết 1cm3 kim loại đó nặng 5g
II)1 khối đá hình lập phương cạnh dài 0,4 m nặng 160kg . Hỏi 1m3 của khối đá đó nặng ? kg ?

in progress 0
Katherine 1 tuần 2021-12-07T19:45:02+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-07T19:46:05+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Thể tích khối HLP là

  16 x 16 x 16=4096(cm3)

  Cân nặng của kim loại đó là:

  4096 x 5=20480g=20,48kg

  Đáp số:20,48 kg

  Bài 2

  Thể tích khối đá là

  0,4 x 0,4 x0,4=0,064

  1m3 nặng số kg là:

  160 :0,064=2500(kg)

  Đáp số:2500kg

  CHÚC BẠN HỌC TỐT

  0
  2021-12-07T19:46:05+00:00

   Thể tích khối HLP là

  16 x 16 x 16=4096(cm3)

  Cân nặng của kim loại đó là:

  4096 x 5=20480g=20,48kg

  Đáp số:20,48 kg

  Bài 2

  Thể tích khối đá là

  0,4 x 0,4 x0,4=0,064

  1m3 nặng số kg là:

  160 :0,064=2500(kg)

  Đáp số:2500kg

  CHÚC BẠN HỌC TỐT

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )