i=1;s=5;while i <= 5 do begin S:= S + 1; i:=i+2;End. A. s=16 B S=14 C S=13 D S= 15

Question

i=1;s=5;while i <= 5 do begin S:= S + 1; i:=i+2;End. A. s=16 B S=14 C S=13 D S= 15

in progress 0
Skylar 4 tuần 2021-08-18T16:26:10+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-18T16:27:24+00:00

  câu c nha bn

  0
  2021-08-18T16:27:41+00:00

  câu c nha 

  chúc bạn học tốt

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )