I.1. Taylor Swift and Selena Gomez / decide / give / house-warming party/ Dec 13th 2. Please give me / ring / let / know / you/ make / it II.

Question

I.1. Taylor Swift and Selena Gomez / decide / give / house-warming party/ Dec 13th
2. Please give me / ring / let / know / you/ make / it
II.

in progress 0
Julia 5 ngày 2021-09-09T14:30:59+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T14:32:15+00:00

  1. Taylor Swift and Selena Gomez decided to give a house-warming party on Dec 13th.

  2.  Please give me a ring to let me know you make it.

  Dịch:

  1. Taylor Swift và Selena Gomez quyết định tổ chức tiệc tân gia vào ngày 13/12.

  2. Hãy đưa cho tôi một chiếc nhẫn để cho tôi biết bạn làm cho nó.

  $#Blink$ $\boxed{\text{@Rosé}}$

  0
  2021-09-09T14:32:51+00:00

  1. Taylor Swift and Selena Gomez / decide / give / house-warming party / Dec 13th

    → Taylor Swift and Selena Gomez decided to give a house-warming party on Dec 13th.

  2. Please give me / ring / let / know / you/ make / it

    → Please give me a ring and let me know how you made it.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )