I) Bài ” Đức tính giản dị của Bác Hồ” Cho đoạn trích: ” Con người của Bác giản di như thế nào……..Trường, Kì, Kháng, Chiến, Nhất, Định, Thắng, Lợi.

Question

I) Bài ” Đức tính giản dị của Bác Hồ”
Cho đoạn trích: ” Con người của Bác giản di như thế nào……..Trường, Kì, Kháng, Chiến, Nhất, Định, Thắng, Lợi.”
1) Đoạn văn trên được trích từ văn bản nào? Tác giả?
2) Nêu phương thức biểu đạt chính của văn bản? Nêu nội dung chính của văn bản đó?
3) Biện pháp tu từ được sử dụng trong đoạn trích là gì? Nêu tác dụng?

in progress 0
Reagan 1 năm 2021-08-28T02:03:29+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-28T02:04:40+00:00

  1. Đoạn văn trên được trích từ tác phẩm “Đức tính giản dị của Bác Hồ”. Tác giả là Phạm Văn Đồng.

  2. Phương thức biểu đạt : tự sự

  Nội dung chính : Nói về cuộc sống giản dị và lòng thương dân của Bác Hồ.

  3. Biện pháp tu từ được sử dụng là Liệt kê. Tác dụng của biện pháp tu từ là diễn tả đầy đủ hơn, sâu sắc hơn những khía cạnh của thực tế hay tư tưởng, tình cảm.

  0
  2021-08-28T02:04:59+00:00

  1) Đoạn văn trên được trích từ văn bản ” Đức tính giản dị của Bác Hồ ” 

  Tác giả Phạm Văn Đồng 

  2) Phương thức biểu đạt chính trong văn  bản  là Nghị luận 

  Nội dung chính của văn bản đó :  gỉan dị là đức tính nổi bật của Bác Hồ : giản dị trong đời sống , trong quan hệ với mọi người , trong lời nói và bài viết . Ở Bác, sự giản dị hòa hợp với đời sống tinh thần phong phú, với tư tưởng và tình cảm cao đẹp 

  3) Biện pháp tu từ được sử dụng trong đoạn trích là liệt kê. tác dụng của biện pháp tu từ là diễn đạt đầy đủ hơn, chính xác hơn

  xin 1 cảm ơn và 5* thôi ạ 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )