i don;t want to go out .if i==– to go out , i’d go

Question

i don;t want to go out .if i………………………….. to go out , i’d go

in progress 0
Madelyn 4 ngày 2021-12-06T18:10:42+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-06T18:11:53+00:00

  I don’t want to go out . If i were able to go out , i’d go

  Giải thích:

  Cấu trúc của câu :[If + thì quá khứ đơn],  [would + động từ nguyên mẫu]

  Vì có (would go).Vì có từ”to” ở sau đọng từ cần tiền nên ta dùng were able

  Dịch:

  Tôi không muốn ra ngoài. Nếu tôi có thể ra ngoài, tôi sẽ đi

  xin hay nhất

  0
  2021-12-06T18:12:39+00:00

  i don;t want to go out .if i were able to go out , i’d go

  Giải thích :

  Câu đầu diễn tả một sự việc gì đó khiến nhân vật “tôi” trong câu ko muốn ra ngoài !

  Và sau đó là câu điều kiện, ở đây là câu điều kiện loại 2 ( vì có would go). Mình dùng were able vì mình thấy “to”, ở sau những chữ cần điền. Be able to : có thể, phù hợp với nghĩa của câu nữa !!

  Tạm dịch:
  Tôi không muốn đi ra ngoài. Nếu tôi có thể ra ngoài, tôi sẽ đi.
  Chúc bạn học tốt!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )