I find making models interesting I think making models is interesting Chỉ ra sự khác nhau và giống nhau

Question

I find making models interesting
I think making models is interesting
Chỉ ra sự khác nhau và giống nhau

in progress 0
Quinn 1 tháng 2021-11-04T04:50:01+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-04T04:51:33+00:00

  Giống nhau: Cả hai động từ đều có V-ing.

  Khác nhau: Trong câu dùng từ “find” có ”be”, câu dùng từ “think” không có `be`.

  0
  2021-11-04T04:51:48+00:00

  * Giống nhau: – Động từ đều thêm đuôi ing.

  *Khác nhau: – Trong câu dùng từ “find” có be, trong khi câu dùng từ “think” ko có be.

  #xin hay nhất

  Huy Voọc_tốt

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )