I) Khoanh tròn vào các câu trả lời đúng 1. Dấu tích người tối cổ được tìm thấy ở những nơi nào trên thế giới ? A. Việt Nam , Thái Lan B. Động Phi ,

Question

I) Khoanh tròn vào các câu trả lời đúng
1. Dấu tích người tối cổ được tìm thấy ở những nơi nào trên thế giới ?
A. Việt Nam , Thái Lan
B. Động Phi , Đông Nam Á , Trung Quốc , Châu Âu
C. Trung Quốc , Thái Lan , Ấn Độ
D. Ấn Độ , Lưỡng Hà , Ai Cập , Trung Quốc
2 . Vật liệu người tinh khôn sử dụng để làm công cụ lao động là :
A. Vỏ ốc
B. Đồ gốm
C. Đá , tre , gỗ , xương , sừng
D. Rìu , bôn , chày
3 . Tại quê hương Núi Thành (Quảng Nam) , đã phát hiện dấu vết của người Tiền – sơ sử , thuộc di tích :
A. Báu Tró
B. Báu Dũ
C. Quỳnh Văn
D. Hạ Long

in progress 0
Raelynn 3 tháng 2021-09-08T07:09:26+00:00 2 Answers 15 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-08T07:10:26+00:00

  1. B.Động Phi, Đông Nam Á, Trung Quốc, Châu Âu

  2. C. Đá,tre, gỗ, xương, sừng

  3. B. Báu Dũ

      Chúc bn hc tốt!

  0
  2021-09-08T07:10:45+00:00

  1.B

  2.C

  3.B

  @are boss ris

     Chúc bạn học tốt!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )