I là hợp gồm 20% thể tích SO2, 50% thể tích O2, 30% thể tích H2. a, Tính tỉ khối của I đối với không khí. b, Tìm khối lượng của 2 lít khí I ở điều kiệ

Question

I là hợp gồm 20% thể tích SO2, 50% thể tích O2, 30% thể tích H2. a, Tính tỉ khối của I đối với không khí. b, Tìm khối lượng của 2 lít khí I ở điều kiện tiêu chuẩn. c, Tìm khối lượng từng khí có trong 11,2 lít khí I ở điều kiện tiêu chuẩn

in progress 0
Kaylee 2 tuần 2021-08-23T19:31:06+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-23T19:32:48+00:00

  Em tham khảo nha:

  \(\begin{array}{l}
  a)\\
  \text{ Giả sử số mol của hỗn hợp là 1 mol}\\
  {n_{S{O_2}}} = 1 \times 20\%  = 0,2\,mol\\
  {n_{{O_2}}} = 1 \times 50\%  = 0,5\,mol\\
  {n_{{H_2}}} = 1 \times 30\%  = 0,3\,mol\\
  {m_{hh}} = 0,2 \times 64 + 0,5 \times 32 + 0,3 \times 2 = 29,4g\\
  {M_{hh}} = \dfrac{{29,4}}{1} = 29,4(g/mol)\\
  {d_{hh/kk}} = \dfrac{{29,4}}{{29}} = 1,01\\
  b)\\
  {n_{hh}} = \dfrac{2}{{22,4}} = \dfrac{5}{{56}}\,mol\\
  {m_{hh}} = \dfrac{5}{{56}} \times 29,4 = 2,625g\\
  c)\\
  {n_{hh}} = \dfrac{{11,2}}{{22,4}} = 0,5\,mol\\
  {n_{S{O_2}}} = 0,5 \times 20\%  = 0,1\,mol\\
  {n_{{O_2}}} = 0,5 \times 50\%  = 0,25\,mol\\
  {n_{{H_2}}} = 0,5 \times 30\%  = 0,15mol\\
  {m_{S{O_2}}} = 0,1 \times 64 = 6,4g\\
  {m_{{O_2}}} = 0,25 \times 32 = 8g\\
  {m_{{H_2}}} = 0,15 \times 2 = 0,3g
  \end{array}\)

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )