I like playing the violin – playing sports A. to B. than C. rather D. better than – Giải thích đầy đủ

Question

I like playing the violin …. playing sports
A. to B. than C. rather D. better than
– Giải thích đầy đủ

in progress 0
Parker 3 tháng 2021-09-20T20:44:15+00:00 1 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-20T20:45:25+00:00

  My answers:

  $\text{D. better than}$

  Explanation:

  Ta có cấu trúc “muốn (thích) cái gì hơn cái gì” :

   $#→ S + like + Ving + better than + Ving$

  `⇒`I like playing the violin better than playing sports.

  Em đc học như nào thì em giải ra như vậy, chứ em ko bịa

  Nếu em sai mong mod cho câu trả lời đúng

  $@Sunn$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )