I’m afraid the company is going bankrups. It (have) ___ big problems lately

Question

I’m afraid the company is going bankrups. It (have) ___ big problems lately

in progress 0
Gabriella 2 tuần 2021-11-28T14:06:40+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-28T14:08:13+00:00

  I’m afraid the company is going bankrups. It (have) has had big problems lately

  0
  2021-11-28T14:08:17+00:00

  I’m afraid the company is going bankrups. It (have) _has had__ big problems lately

  Giải thích: Lately=Recently, được dùng ở thì hiện tại hoàn thành, không có nghĩa là muộn và là gần đây nhé!!!! Hai cái đều đc dùng ở thì HTHT nhé

  Answered by Ceili Tang

                    -CHÚC BẠN HỌC TỐT, HÃY VOTE5* VÀ CTRLHN NHÉ!-

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )