Xí nghiệp may Việt Tiến hàng tháng phải chi 410000000 đồng để trả lương cho công nhân, mua vật tư và các khoản phí khác. Mỗi chiếc áo được bán với giá

Question

Xí nghiệp may Việt Tiến hàng tháng phải chi 410000000 đồng để trả lương cho công nhân, mua vật tư và các khoản phí khác. Mỗi chiếc áo được bán với giá 350000 đồng. Gọi số tiền lời(hoặc lỗ) mà xí nghiệp thu được sau mỗi tháng là T và mỗi tháng xí nghiệp bán được x chiếc áo
a, Lập hàm số T theo x
b, Cần phải bán trung bình bao nhiêu chiếc áo mỗi tháng để sau 1 năm, xí nghiệp thu được tiền lời là 1380000000 đồng.

in progress 0
Adalynn 4 tuần 2021-09-16T18:09:15+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-16T18:10:19+00:00

  a) Số tiền bán áo là $350\times x$(nghìn đồng)

  Vậy số tiền lãi hoặc lỗ thu đc sau mỗi tháng là

  $T = 350x – 410.000$ (nghìn đồng)

  b) Số tiền lời mỗi tháng trung bình là

  $1.380.000 = 115.000$ (nghìn đồng)

  Vậy số áo là

  $115.000= 350x – 410.000$

  $<-> x = 1500$

  Vậy cần bán trung bình mỗi tháng $1.500$ chiếc áo.

  0
  2021-09-16T18:10:30+00:00

  Đáp án:

   ở dưới

  Giải thích các bước giải:

   a)Hàm số T theo x là T = 350000x – 410000000

  b)Số tiền lời của xí nghiệp mỗi tháng là :

  1380000000 : 12 = 115000000 đồng

  Cần phải bán trung bình chiếc áo mỗi tháng để sau 1 năm, xí nghiệp thu được tiền lời là 1380000000 đồng là :

  115000000 = 350000x – 410000000

  ⇔350000x = 525000000

  ⇔ x = 1500

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )