I.PHẦN TRẮC NGHIỆM: Chọn đáp án đúng nhất cho các câu hỏi sau: Câu 1: Lãnh thổ châu Đại Dương gồm những bộ phận nào? A. Lục địa Ô-xtrây-li-a B. Quần đ

Question

I.PHẦN TRẮC NGHIỆM:
Chọn đáp án đúng nhất cho các câu hỏi sau:
Câu 1: Lãnh thổ châu Đại Dương gồm những bộ phận nào?
A. Lục địa Ô-xtrây-li-a
B. Quần đảo Niu Di-len
C. 3 chuỗi đảo: chuỗi đảo Mê – la – nê – di, Mi – crô – nê – di, Pô – li – nê – di
và vô số đảo nhỏ trong Thái Bình Dương.
D. Cả A, B, C đều đúng
Câu 2: Châu Đại Dương được bao bọc bởi mấy đại dương lớn trên Trái Đất:
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Câu 3: Quan sát hình 48.1 SGK, phần lớn diện tích lục địa Ô- xtrây-li-a là:
A. Đồng bằng
B. Núi
C. Cao nguyên
D. Hoang mạc
Câu 4: Dân cư ở châu Đại Dương gồm thành phần chính là:
A. Người nhập cư
B. Người bản địa
C. Cả A, B đều đúng
D. Cả A, B đều sai
II) PHẦN TỰ LUẬN
Câu 1: Nguyên nhân nào đã khiến các đảo và quần đảo của châu Đại Dương được
gọi là “thiên đàng xanh” của Thái Bình Dương?
Câu 2: Dựa vào tập bản đồ Địa Lí 7 trang 21, em hãy kể tên các loại khoáng sản ở
châu Đại Dương.

in progress 0
Liliana 3 ngày 2021-09-08T06:15:43+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-08T06:17:24+00:00

  I.PHẦN TRẮC NGHIỆM:

  Chọn đáp án đúng nhất cho các câu hỏi sau:

  Câu 1: Lãnh thổ châu Đại Dương gồm những bộ phận nào?

  A. Lục địa Ô-xtrây-li-a

  B. Quần đảo Niu Di-len

  C. 3 chuỗi đảo: chuỗi đảo Mê – la – nê – di, Mi – crô – nê – di, Pô – li – nê – di và vô số đảo nhỏ trong Thái Bình Dương.

  D. Cả A, B, C đều đúng

  Câu 2: Châu Đại Dương được bao bọc bởi mấy đại dương lớn trên Trái Đất:

  A. 1

  B. 2

  C. 3

  D. 4

  Câu 3: Quan sát hình 48.1 SGK, phần lớn diện tích lục địa Ô- xtrây-li-a là:

  A. Đồng bằng

  B. Núi

  C. Cao nguyên

  D. Hoang mạc

  Câu 4: Dân cư ở châu Đại Dương gồm thành phần chính là:

  A. Người nhập cư

  B. Người bản địa

  C. Cả A, B đều đúng

  D. Cả A, B đều sai

  II) PHẦN TỰ LUẬN

  Câu 1:

  * Nguyên nhân:

   Các đảo và quần đảo của châu Đại Dương có khí hậu nóng ẩm và điều hòa.

  – Quanh năm có mưa nhiều.

  – Rừng xích đạo xanh quanh năm hoặc rừng mưa nhiệt đới phát triển xanh tốt.

  – Các rừng dừa ven biển đã tạo nên cảnh quan tuyệt đẹp.

  ⇒ Các đảo và quần đảo châu Đại Dương được gọi là “thiên đàng xanh” của Thái Bình Dương.

  Câu 2:

  * Các khoáng sản ở châu Đại Dương:
  – Đồng

  – Sắt

  – Dầu mỏ

  – Vàng

  – Than

  0
  2021-09-08T06:17:25+00:00

  I.PHẦN TRẮC NGHIỆM:

  Câu 1: D. Cả A, B, C đều đúng

  Câu 2: B. 2

  Câu 3: D. Hoang mạc

  Câu 4: C. Cả A, B đều đúng

  II) PHẦN TỰ LUẬN

  Câu 1:

  * Nguyên nhân khiến các đảo và quần đảo của châu Đại Dương được gọi là “thiên đàng xanh” của Thái Bình Dương là:

   Quanh năm có mưa nhiều, khí hậu nóng ẩm và điều hòa.

  – Rừng xích đạo, rừng mưa nhiệt đới phát triển xanh tốt.

  – Các rừng dừa ven biển đã tạo nên cảnh quan tuyệt đẹp.

  Câu 2:

  * Các khoáng sản ở châu Đại Dương là: Đồng, sắt, dầu mỏ, vàng, than

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )