If I were you, I would _________the new teaching method. A. try B. trying C. to try D. tries Giải thích nữa nha , ko giải t

Question

If I were you, I would _________the new teaching method.
A. try B. trying C. to try D. tries
Giải thích nữa nha , ko giải thích = bc

in progress 0
Gianna 2 tháng 2021-09-28T09:50:51+00:00 2 Answers 26 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-28T09:52:18+00:00

  @$Rinne$

  $A$. try

  ⇾ would + V nguyên thể

  0
  2021-09-28T09:52:30+00:00

  @huutainguyen4559

  ĐÁp án:

  If I were you, I would _________the new teaching method.

  A. try B. trying C. to try D. tries

  Áp dụng CÂu điều kiện loại 2 nha

  If + S1+V2+ O …, S2+ Would+V(nguyên thể) +o+……..

  Hoặc : “advise sb to do st”: khuyên ai đó làm gì


  #Chúc bạn học tốt

  Xin hay nhất ạ

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )