If you could spend an afternoon with any member of your family, who would it be? Explain what you would do and why you like to spend time with that pe

Question

If you could spend an afternoon with any member of your family, who would it be? Explain what you would do and why you like to spend time with that person.
Write your answer in about 150 words.

in progress 0
Kinsley 2 tháng 2021-10-12T07:35:36+00:00 1 Answers 5 views 0

Answers ( )

    0
    2021-10-12T07:37:20+00:00

    If I could spend an afternoon with any member of my family , it would definitely my mother. My mother is not only the one who raises me, caters for me but also one of my best friends. I can confide in her, tell her all my secrets and get it off my chest. My mother always has the best advices and solution to my problems. Therefore, talking to her is really the most satisfactory thing in the world. And also, to me, my mother is the greatest cook. She can make any dish with the best flavour. I think even in the future, I will never forget that special afternoon with my mother.

    Bản dịch:

    Nếu tôi có thể dành một buổi chiều cho bất kỳ thành viên nào trong gia đình, đó chắc chắn là mẹ tôi. Mẹ không chỉ là người nuôi nấng, chăm lo cho tôi mà còn là một trong những người bạn thân nhất của tôi. Tôi có thể tâm sự với cô ấy, kể cho cô ấy nghe tất cả những bí mật của mình và cởi bỏ nó. Mẹ tôi luôn có những lời khuyên và giải pháp tốt nhất cho các vấn đề của tôi. Vì vậy, nói chuyện với cô ấy thực sự là điều thỏa mãn nhất trên đời. Và với tôi, mẹ tôi là người nấu ăn giỏi nhất. Cô ấy có thể làm bất kỳ món ăn nào với hương vị ngon nhất. Tôi nghĩ dù trong tương lai, tôi sẽ không bao giờ quên được buổi chiều đặc biệt ấy với mẹ.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )