II. Chọn phương án đúng 1. Hai chiếc thước nhựa cùng nhiễm điện âm khi đưa chúng lại gần nhau thì hiện tượng gì xảy ra: A. Hút nhau C. Vừa hút, vừ

Question

II. Chọn phương án đúng
1. Hai chiếc thước nhựa cùng nhiễm điện âm khi đưa chúng lại gần nhau thì hiện tượng gì xảy ra:
A. Hút nhau C. Vừa hút, vừa đẩy
B. Đẩy nhau D. Không hút và không đẩy
2. Một vật trung hòa về điện, sau khi cọ xát thì nhiễm điện âm. Đó là do nguyên nhân nào dưới đây?
A. Vật đó mất bớt điện tích dương
B. Vật đó nhận thêm điện tích âm
C. Vật đó mất bớt êlectron
D. Vật đó nhận thêm êlectron
3. Có 4 vật a, b, c và d đã nhiễm điện. Nếu vật a hút b, b đẩy c, c hút d thì câu phát biểu nào dưới đây là đúng.
A. Vật a và c có điện tích trái dấu.
B. Vật a và c có điện tích cùng dấu. C. Vật b và d có điện tích cùng dấu.
D. Vật a và d có điện tích trái dấu.

in progress 0
Iris 2 tháng 2021-10-21T03:48:49+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-21T03:49:57+00:00

  Đáp án:

  1. B

  2. D

  3. B

   

  0
  2021-10-21T03:50:17+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  1, B

  2, D

  3, A

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )