Imagine your city is going to have a disaster . What will you do before/after it !

Question

Imagine your city is going to have a disaster . What will you do before/after it !

in progress 0
Gabriella 1 tháng 2021-08-31T17:19:21+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T17:20:28+00:00

  If my city have a disaster:

  Before the disasters, I will warn my family, my friends and my neighbour who lives in or near that city to becareful and timely evacuation and I will repair my importent things to leave that city and hide in another city. 

  After the disasters, I’ll come back to my city to help the volunteer workers to clean the street and rubbles.

  #Sa

  0
  2021-08-31T17:21:11+00:00

  Đáp án:

  Before a natural disaster, I will prepare necessary equipment such as food, medicine, I will notify my friends and relatives to leave.I will leave this area to move to a safe place  than

  After a natural disaster.  My family will return to the city.  Everyone in the family will  tidy up the house like cleaning the house and the street.

  Dịch:

  Trước khi xảy ra thiên tai, tôi sẽ chuẩn bị những đồ dùng cần thiết như thực phẩm, thuốc men, tôi sẽ thông báo cho bạn bè và người thân của tôi để tôi rời đi, tôi sẽ rời khỏi khu vực này để chuyển đến nơi an toàn hơn.
   Sau một thảm họa thiên nhiên.  Gia đình tôi sẽ trở lại thành phố.  Mọi người trong gia đình sẽ  dọn dẹp nhà cửa gọn gàng như lau nhà, và làm sạch đường phố

    Chúc bạn học tốt????????

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )