xin gợi câu b , chỉ cần gợi chứ không cần giải .Bài 1: Từ điểm A ở bên ngoài đường tròn (O) kẻ hai tiếp tuyến AB và AC (B, C là các tiếp điểm). M là đ

Question

xin gợi câu b , chỉ cần gợi chứ không cần giải
.Bài 1: Từ điểm A ở bên ngoài đường tròn (O) kẻ hai tiếp tuyến
AB và AC (B, C là các tiếp điểm). M là điểm bất kì trên cung nhỏ BC.
Kẻ MI 1 AB, MH 1BC, MKI AC (I, H, K là chân các đường
vuông góc)
a. Chứng minh tứ giác BIMH nội tiếp.
b. Chứng minh MH² = MI.MK

in progress 0
Jasmine 4 tuần 2021-07-11T13:23:25+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )