in/the/Would/you/Mr Jack/mìn/front/seat/sitting/the taxi/of/?

Question

in/the/Would/you/Mr Jack/mìn/front/seat/sitting/the taxi/of/?

in progress 0
Kennedy 3 tháng 2021-09-16T03:53:33+00:00 2 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-16T03:55:00+00:00

  @ Mimzyy2509:333 I’mm Blink :333

  in/the/Would/you/Mr Jack/mind /front/seat/sitting/the taxi/of/?

  →  Would you mind  Mr Jack sitting in the front seat of the taxi?

  Dịch : Bạn có phiền ông Jack ngồi ở ghế trước của taxi không?

  # Chúc bạn hok tốt!!~

  0
  2021-09-16T03:55:11+00:00

  in/the/Would/you/Mr Jack/mind/front/seat/sitting/the taxi/of/?

  =>Would you mind sitting in the front seat of the taxi, Mr. Jack?

  -Giai nghĩa: Anh có phiền ngồi ở ghế trước taxi không, anh Jack?

  -Cấu trúc:

   +Sau would you mind là động từ thêm ing

  $# Thaochi123 $

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )