“indicating a possible struggle for the throne of Yaxchilan” nghĩa là gì? (Ko tra bằng Google Dịch nha)

Question

“indicating a possible struggle for the throne of Yaxchilan” nghĩa là gì? (Ko tra bằng Google Dịch nha)

in progress 0
Camila 1 năm 2021-11-13T04:59:39+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-13T05:00:42+00:00

  “Indicating a possible struggle for the throne of Yaxchilan”

  Dịch :
  “Chỉ ra một cuộc đấu tranh cho ngai vàng của Yaxchilan”

  Học tốt !!!

  ——–Pikachu2009 + Học để làm gì ?——

  0
  2021-11-13T05:01:02+00:00

  “indicating a possible struggle for the throne of Yaxchilan” nghĩa là “chỉ ra một cuộc tranh giành ngai vàng của Yaxchilan”

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )