Ion X3+ có tổng số hạt là 79, trong đó số hạt mang điện nhiều số hạt không mang điện là 19 hạt

Question

Ion X3+ có tổng số hạt là 79, trong đó số hạt mang điện nhiều số hạt không mang điện là 19 hạt

in progress 0
Clara 2 tháng 2021-10-05T03:09:14+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-05T03:10:20+00:00

  Đáp án:

   Fe

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  {p_X} + {e_X} – 3 + {n_X} = 79 \Rightarrow 2{p_X} + {n_X} = 82(1)\\
  {p_X} + {e_X} – 3 – {n_X} = 19 \Rightarrow 2{p_X} – {n_X} = 22(2)\\
  (1)(2) \Rightarrow {p_X} = 26;{n_X} = 30\\
   \Rightarrow X:Fe
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )