Ion là gì, ion Cl- với Cl có gì khác nhau kiểu như là Cl- là gì Cl la gì nó có giống hay khác nhau ở chỗ nào không :VV ( câu hỏi hơi ngu, mong các bạn

Question

Ion là gì, ion Cl- với Cl có gì khác nhau kiểu như là Cl- là gì Cl la gì nó có giống hay khác nhau ở chỗ nào không :VV ( câu hỏi hơi ngu, mong các bạn thấu hiêu :'( )

in progress 0
Kylie 1 năm 2021-07-16T17:11:53+00:00 1 Answers 20 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-16T17:12:55+00:00

  Ion là một nguyên tử hay nhóm nguyên tử bị thừa hay thiếu một hay nhiều electron.

  Cl- là điện tích của ion Cl mang giá trị -1(ion tích điện âm) khi nguyên tử clo thừa 1e (1e= -1), ngoài ra tổng điện tích của các ion trong 1 hợp chất phải bằng 0

  VD:  Cho NaCl vào nước sẽ phân ly ra ion Na+ và Cl-, cho HCl vào nước phân ly ra H+ và Cl-

  NaCl—-> Na+ + Cl-

  HCl—–> H+ + Cl-

  Còn Cl là kí hiệu hóa học của nguyên tố hóa học clo.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )