it+is+said+that+students+have+to+allow+5k rule ->students …

Question

it+is+said+that+students+have+to+allow+5k rule
->students …

in progress 0
Arya 2 tháng 2021-07-29T02:19:59+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-29T02:21:57+00:00

  It is said that students have to allow 5k rule.
  ->Students are said to allow 5k rule.
  Câu bị động dạng đặc biệt: Hiện tại that hiện tại

  viết lại là: S + be (hiện tại) + to V/ to be PPII 

  0
  2021-07-29T02:21:58+00:00

  It is said that students have to allow 5K rule.

  `->` Students are said to allow 5K rule.

  `-` It + is / was + said + that + S + V… `->` S + am/is/are + said + to Vinf…

  Mình cũng chưa hiểu tại sao động từ ở đây là allow vì allow là cho phép, chấp nhận….

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )