it is very common for families in collectivist cultures to establish multi -generation-. /a.house /b.household /c.households /d.houses

Question

it is very common for families in collectivist cultures to establish multi -generation….. /a.house /b.household /c.households /d.houses

in progress 0
Liliana 1 năm 2021-11-21T21:31:09+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-21T21:32:14+00:00

  C. households

  Theo mik nghĩ là : multi-generation là tính từ, sau tính từ sẽ là 1 danh từ và danh từ thích hợp trong câu này là household : hộ gia đình, còn thêm s là vì thành lập các hộ gia đình nhiều thế hệ chứ không phải 1 hộ gia đình.

  0
  2021-11-21T21:32:38+00:00

  => C households 

  => Rất phổ biến đối với các gia đình trong các nền văn hóa tập thể thành lập các hộ gia đình đa thế hệ.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )