it’s warm enough for children to walk outside=->it’s so warm

Question

it’s warm enough for children to walk outside—->it’s so warm

in progress 0
Abigail 3 tuần 2021-11-24T09:47:06+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-24T09:48:23+00:00

  it’s so warm that children can walk outside

  giải thích

  cấu trúc it’s+so+adj+that+S+V/can+V………..

  0
  2021-11-24T09:48:32+00:00

  ⇒ It’s so warm that children can walk outside.

  Dịch: Trời đủ ấm để lũ trả đi dạo bên ngoài.

  → Trời thật ấm để mà lũ trẻ có thể đi dạo bên ngoài.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )