It was so short-sighted for Mai to leave school ->Was , So , for , leave gạch chân ạ . Từ nào cần sửa ạ Dịch hộ em luôn ạ em cảm ơn

Question

It was so short-sighted for Mai to leave school
->Was , So , for , leave gạch chân ạ .
Từ nào cần sửa ạ
Dịch hộ em luôn ạ em cảm ơn

in progress 0
Reagan 2 tháng 2021-10-24T03:13:35+00:00 2 Answers 169 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-24T03:14:48+00:00

  so chuyển thành too

  cấu trúc quá đến nỗi:too…to

  It + be +too +adj (+ for sb) + to do smth

  0
  2021-10-24T03:15:20+00:00

  Sửa: for-> of

  Dịch: Mai thật hẹp hòi/suy nghĩ không sâu xa khi rời trường.

  ( câu trên mik dịch là câu đã sửa nhé) 

  Bn hok tốt!!
  Vote 5* và hay nhất cho mik nhé!!!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )