IV. Đặt câu với các tính từ đã cho, sử dụng dạng so sánh nhất của tính từ: 1. expensive 2. cheap 3. noisy 4. narrow 5. happy 6. intelligent 7. thin 8.

Question

IV. Đặt câu với các tính từ đã cho, sử dụng dạng so sánh nhất của tính từ:
1. expensive
2. cheap
3. noisy
4. narrow
5. happy
6. intelligent
7. thin
8. modern
9. beautiful
10. big
11. hot
12. good
13. bad
14. wonderful
15. young

in progress 0
Melanie 2 tuần 2021-11-28T12:50:24+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-28T12:51:55+00:00

  -This is the most expensive car in the supermarket

  Dịch:Đây là chiếc xe đắt nhất trong siêu thị

  -This book is the cheapest in Mr. Tu’s store

  Dịch:Sách này rẻ nhất cửa hàng anh Tư

  -Thien is the noisiest in class

  Dịch: Thiên thì ồn ào nhất trong lớp

  -This alley is the narrowest of the three

  Dịch:Con hẻm này hẹp nhất trong ba con hẻm

  -His family is the happiest person in this neighborhood

  Dịch:Gia đình anh ấy là người hạnh phúc nhất trong khu phố này

  -She is the most intelligent person in my class

  Dịch:Cô ấy là người thông minh nhất trong lớp của tôi

  -This paper is the thinnest of the three

  Dịch:Đây là loại giấy mỏng nhất trong ba loại

  -This house is the most modern in this area

  Dịch:Ngôi nhà này hiện đại nhất khu vực này

  -She is the most beautiful person in my school

  Dịch:Cô ấy là người đẹp nhất trong trường của tôi

  -This briefcase is the biggest of the three

  Dịch:Chiếc cặp này là chiếc cặp lớn nhất trong ba chiếc

  -This month is hotest month in year

  Dịch:Tháng này là tháng nóng nhất trong năm

  -Lan’s song is the best of the three

  Dịch:Bài hát của Lan hay nhất trong ba bài

  -This meal is the worst meal I’ve ever eaten

  Dịch:Bữa ăn này là bữa ăn tồi tệ nhất mà tôi từng ăn

  -This painting is the most wonderful of the paintings in this museum

  Dịch:Bức tranh này là bức tranh tuyệt vời nhất trong số những bức tranh trong bảo tàng này

  -He is the youngest in the singing tribe

  Dịch:Anh ấy là người trẻ nhất trong câu lạc bộ ca hát

  >>Chúc bạn học tốt

  0
  2021-11-28T12:52:01+00:00

  1. This car is the most expensive car in the store

  2. This candy is the cheapest candies of all the candies here

  3. Class 6A1 is the noisiest class in the school

  4. Kitchen is the narrowest room in my house

  5. Today i’m the happiest day

  6. The class president is the most intelligent person in the class

  7. Thu is the thinnest in the class

  8. I think this phone is the most modern

  9. Rose is the most beautiful flower

  10. Container is the biggesttra

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )