IV- Dựa vào gợi ý, hoàn thành các câu sau: 1. We / buy / new house / last weekend. => =====.

Question

IV- Dựa vào gợi ý, hoàn thành các câu sau:
1. We / buy / new house / last weekend.
=> ……………………………………………………………………………………………….
2. Lan / and / mother / visit Nha Trang / next week.
=> ……………………………………………………………………………………………….
3. Lan / want / go shopping / yesterday? // Yes
=> ……………………………………………………………………………………………….

in progress 0
Reese 6 phút 2021-09-07T10:46:43+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T10:48:07+00:00

  1.We bought a new house last weekend 

  2.Lan and her mother will visit Nha Trang next week

  3.Did Lan want to go shopping yesterday? 
  Yes, she did

  0
  2021-09-07T10:48:33+00:00

  1. We / buy / new house / last weekend.

  => We bought a new house last weekend.

  2. Lan / and / mother / visit Nha Trang / next week.

  => Lan and her mother will visit Nha Trang  next week.

  3. Lan / want / go shopping / yesterday? / Yes

  => Did Lan want to go shopping yesterday?- Yes, she did

  XIN HAY NHẤT NHA

  @hoang

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )