IV- Dựa vào gợi ý, hoàn thành các câu sau: 4. Nam / not go / school / last Sunday. =====-…

Question

IV- Dựa vào gợi ý, hoàn thành các câu sau:
4. Nam / not go / school / last Sunday.
……………………………………………………………………………………………….
5. I / write / letter / to / friend / now.
……………………………………………………………………………………………….
6. sister / often / ride / bike / in / park / every Sunday.
……………………………………………………………………………………………….

in progress 0
Ximena 1 giờ 2021-09-07T10:42:06+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T10:43:06+00:00

  4 . Nam didn’t go to school last Sunday .

  Giải thích : Vì last Sunday là dấu hiệu nhận biết của thì quá khứ đơn 

  5 . I am writing a letter to friend now .

  Giải thích : Vì now là dấu hiệu nhận biết của thì hiện tại tiếp diễn

  6 . My sister often ride a bike in park every Sunday .

  Giải thích : Vì often và every Sunday là dấu hiệu nhận biết của thì hiện tại đơn 

  @ CHENG GỬI BẠN

  @ NHÓM WE ARE A BIG FAMILY

  @ CHO MÌNH CÂU TRẢ LỜI HAY NHẤT + CẢM ƠN + 5 SAO

  @ CHÚC BẠN HỌC TỐT

  0
  2021-09-07T10:43:58+00:00

  4. Nam didn’t go to school last Sunday 

  5. I am writing a letter to my friend now

  6. My sister often rides a bike in the park every Sunday

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )