Jim có một khối hình chữ nhật bằng gỗ có kích thước 48cm x 54cm x 40cm. Thay vào đó, anh quyết định cắt 3 hình khối chữ nhật tương tự có kích thước từ

Question

Jim có một khối hình chữ nhật bằng gỗ có kích thước 48cm x 54cm x 40cm. Thay vào đó, anh quyết định cắt 3 hình khối chữ nhật tương tự có kích thước từ 15cm x 10cm x 5cm từ khối gỗ. Khối lượng của khối gỗ còn lại là bao nhiêu? Mình đang gấp, nhanh nha!

in progress 0
Eva 5 tháng 2021-07-16T16:21:47+00:00 2 Answers 18 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-16T16:23:01+00:00

  Thể tích khối gỗ là:

  `48 xx 54 xx 40 = 103680(cm^3)`

   Thể tích `3` hình khối chữ Nhật cắt ra từ khối gỗ là:

  `3 xx 15 xx 10 xx 5 = 2250(cm^3)`

  Thể tích khối gỗ còn lại là:

  `103680 – 2250 = 101430(cm^3)`

  Đáp số: `101430 cm^3`

  0
  2021-07-16T16:23:08+00:00

  Thể tích khối hình chữ nhật bằng gỗ đó là:

          48x54x40=103680(cm^3)

  Thể tích 3 khối hình chữ nhật định cắt là:

           15x10x5x3=2250(cm^3)

  Thể tích khối gỗ còn lại là:

              103680-2250=101430(cm^3)

                       Đ/S:101430 cm^3

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )