jog is my favorite sport sửa lỗi sai trong câu

Question

jog is my favorite sport
sửa lỗi sai trong câu

in progress 0
Maria 1 tháng 2021-11-07T17:48:30+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-07T17:49:53+00:00

  Jog ⇒ jogging

  * Vì đứng trước “tobe” phải là danh từ mà “jog” là động từ ⇒ V-ing

  $#Chúc bạn học tốt$

  0
  2021-11-07T17:50:08+00:00

  Jog is my favorite sport

  ⇒ Jogging is my favorite sport.

  Chúc bạn học tốt!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )