kể 2 câu ca dao về siêng năng kiên trì

Question

kể 2 câu ca dao về siêng năng kiên trì

in progress 0
Brielle 1 tháng 2021-08-05T16:10:44+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-05T16:11:44+00:00

  Có công mài sắt có ngày nên kim

     Nước lã mà vã nên hồ 

  Tây không mà nổi cơ đồ mới ngoan

  0
  2021-08-05T16:12:40+00:00

  2 câu ca dao về siêng năng kiên trì:

  – Kiến tha lâu đầy tổ.
  – Mưu cao chẳng bằng chí dày.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )