Kể cho mình một số nhạc cụ truyền thống của dân tộc Kinh

Question

Kể cho mình một số nhạc cụ truyền thống của dân tộc Kinh

in progress 0
Melody 1 tuần 2021-09-12T23:38:32+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-12T23:39:36+00:00

  Kể cho mình một số nhạc cụ truyền thống của dân tộc Kinh

  => Phách, Trống cái, Đàn tam thập lục,…

  0
  2021-09-12T23:39:45+00:00

  Một số nhạc cụ truyền thống của dân tộc Kinh

  Đàn tam thập lục

  Sáo trúc

  Sênh tiền

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )