kế hoạch giải phóng Nghệ An, Tân Bình, Thuận Hóa của nghĩa quân Lam Sơn là do ai đưa ra ? A. Nguyễn Trải B. Lê Lợi C. Lê Lai D. Nguyễn Chích

Question

kế hoạch giải phóng Nghệ An, Tân Bình, Thuận Hóa của nghĩa quân Lam Sơn là do ai đưa ra ?
A. Nguyễn Trải
B. Lê Lợi
C. Lê Lai
D. Nguyễn Chích

in progress 0
Arianna 1 tháng 2021-07-30T03:53:58+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-30T03:55:04+00:00

  D. Nguyễn Chích.

  – Trước tình hình quân Minh tấn công nghĩa quân, Nguyễn Chích đề nghị tạm rời núi Thanh Hóa, chuyển quân vào Nghệ An… Kế hoạch chuyển địa bàn hoạt động của Nguyễn Chích được Lê Lợi chấp nhận.

  0
  2021-07-30T03:55:25+00:00

  kế hoạch giải phóng Nghệ An, Tân Bình, Thuận Hóa của nghĩa quân Lam Sơn là do ai đưa ra ?

  A. Nguyễn Trải

  B. Lê Lợi

  C. Lê Lai 

  D. Nguyễn Chích

  Nguyễn Chích đề nghị với Lê Lợi tạm rời vùng Thành Hoá để chuyển quân vào Nghệ An vì ở đây là nơi có đất đai rộng rãi -> chiếm lấy Đông Đô 

  Xin hay nhất nha

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )