Kể lại kết thúc câu chuyện Sơn Tinh,Thủy Tinh,kết thúc đó phản ánh điều gì?

Question

Kể lại kết thúc câu chuyện Sơn Tinh,Thủy Tinh,kết thúc đó phản ánh điều gì?

in progress 0
Eliza 3 ngày 2021-12-07T22:21:14+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-07T22:22:18+00:00

  -Sơn Tinh đến trước cưới được Mị Nương,Thủy tinh đến sau ko cưới được Mị Nương.Thủy tinh bực bội đùng đùng hô mưa gọi gió làm thành giông bão để đánh sơn tinh… đánh nhau hàng tháng trời.,cuối cùng thủy tinh thua đành rút quân về.

  Hằng năm,thủy tinh đều kéo nước,mưa gió để đáng dơn tinh nhưng đều thua cuộc.

  +kết thúc câu chuyện Sơn Tinh,Thủy Tinh,kết thúc đó phản ánh sự ghen tức vô lý của Thủy Tinh và ca ngợi Sơn Tinh – đại diên cho nhân dân ta .

  0
  2021-12-07T22:22:37+00:00

  -Sơn Tinh đến trước cưới được Mị Nương,Thủy tinh đến sau ko cưới được Mị Nương.Thủy tinh bực bội đùng đùng hô mưa gọi gió làm thành giông bão để đánh sơn tinh… đánh nhau hàng tháng trời.,cuối cùng thủy tinh thua đành rút quân về.

  Hằng năm,thủy tinh đều kéo nước,mưa gió để đáng dơn tinh nhưng đều thua cuộc.

  -Kết thúc phản ánh điều:

  +Nhân dân ta ghét lũ lụt,sự kiên trì của nhân dân đứng lên để chống lại với thiên tai lũ lụt.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )