kể một câu chuyện về tính tiết kiệm

Question

kể một câu chuyện về tính tiết kiệm

in progress 0
Lydia 1 tháng 2021-08-13T13:24:51+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-13T13:25:53+00:00

  Lan là một học sinh giỏi nhưng kiêu căng ngạo mạn luôn chê cười các bạn yếu kém hơn mình nên ai cũng không ưa bạn ấy. Ngược lại với Lan, Hoa vừa thông minh lại vừa tốt bụng nên ai cũng yêu quý. Không chỉ tốt bụng học giỏi mà Hoa còn biết tiết kiệm và trung thực nữa. Có lần lớp tham gia hoạt động trồng và tưới cây Hoa và một số bạn khác phụ trách tưới cây. Hôm ấy ai cũng tích cực và tích cực nhất là Hoa. Sau bưởi hôm ấy các bạn về gần hết chả ai tắt vòi nước cả thấy vậy Hoa ở lại và tắt hết vời nước mà các bạn quên không tắt.

  0
  2021-08-13T13:25:56+00:00

  Bên cạnh nhà có một cậu bé rất nghèo nhưng cậu bé rất hay phụ giúp mẹ làm việc nhà. Cứ mỗi lần như vậy mẹ cậu bé cho cậu 2 ngàn mua kẹo nhưng cậu ấy rất muốn hộp bút và không muốn xin tiền mẹ vì sợ mẹ khổ. Ngày qua ngày mẹ cậu cứ cho là cậu lại cất và không mua kẹo. sau vài tuần thì ước muốn của cậu đã trở thành hiện thực.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )