kẻ sơ đồ và kể 8 hướng chính bản đồ

Question

kẻ sơ đồ và kể 8 hướng chính bản đồ

in progress 0
Amara 4 tháng 2021-08-11T23:04:21+00:00 2 Answers 21 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-11T23:05:30+00:00

  ________a_______b_____c_____d_____e_____f_________g____

  Kể tên: ab,ac,bc,bd,cd,ce,de,df,ef,eg,fg,ag,bg,

  0
  2021-08-11T23:05:50+00:00

  $Trong$ $hình$

  Xin $ctlhh$

  ke-so-do-va-ke-8-huong-chinh-ban-do

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )