Kể tên 2 người chơi thân vs nhau từng viết truyện và thơ nôm ngày xưa

Question

Kể tên 2 người chơi thân vs nhau từng viết truyện và thơ nôm ngày xưa

in progress 0
Caroline 1 tháng 2021-07-28T13:55:26+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-28T13:57:19+00:00

  Đó là:

  Viết tuyện: Nguyễn Du (truyện Kiều)

  Thơ nôm: Hồ Xuân Hương “bà chúa thơ nôm” (bánh trôi nc, quả mít, cái quạt)

  0
  2021-07-28T13:57:23+00:00

  Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương “bà chúa thơ nôm”

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )