kể tên 5 loại núi già và 5 loại núi trẻ

Question

kể tên 5 loại núi già và 5 loại núi trẻ

in progress 0
Caroline 2 tháng 2021-08-05T01:03:23+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-05T01:04:35+00:00

  Hic

  ke-ten-5-loai-nui-gia-va-5-loai-nui-tre

  0
  2021-08-05T01:05:04+00:00

  Núi già: Xacnđinavi,Dãy U-ran ( Châu Mĩ ), Dãy Xcăng-đi-na-vi ( Bắc Dakota,Mĩ )

  Núi trẻ: Hi-ma-lay-a,dãy Hoàng Liên Sơn

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )