Kể tên các giai đoạn nhân lên của virut trong tế bào vật chủ , khi xâm nhập vào tế bào vật chủ phago và virut động vật khác nhau như thế nào ?

Question

Kể tên các giai đoạn nhân lên của virut trong tế bào vật chủ , khi xâm nhập vào tế bào vật chủ phago và virut động vật khác nhau như thế nào ?

in progress 0
Liliana 1 năm 2021-09-20T14:42:52+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-20T14:44:04+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Hấp thụ 

  Xâm nhập

  Sinh tổng hợp

  Lắp rắp

  Phóng thích

  Khi xâm nhập vào tb vật chủ

  Phagơ chỉ phần axit nucleic đc bơm vào còn phần vỏ thì ở ngoài

  Virus đv thì đưa cả nucleocapsit vào tb chất, sau đó mới cởi bỏ vỏ để giải phóng axit nucleotit

  0
  2021-09-20T14:44:35+00:00

  Đáp án:

  Xâm nhập

  Sinh tổng hợp

  Lắp rắp

  Phóng thích

  Giải thích các bước giải:

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )