kể tên các hoạt động ở miền núi ? theo em trong tương lai nghè nào sẽ phát triển nhất vì sao? ( mik nghĩ là nghề du lịch)

Question

kể tên các hoạt động ở miền núi ? theo em trong tương lai nghè nào sẽ phát triển nhất vì sao?
( mik nghĩ là nghề du lịch)

in progress 0
Allison 4 tháng 2021-08-14T19:50:21+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

    0
    2021-08-14T19:51:30+00:00

    các hoạt động ở miền núi:

    – chăn nuôi,trồng trọt, khai thác và chế biến nông sản, làm nghề thủ công,

    theo mình trong tương lai nghề sẽ phát triển là du lịch

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )