Kể tên các kiểu môi trường đới nóng

Question

Kể tên các kiểu môi trường đới nóng

in progress 0
Melody 1 năm 2021-08-09T10:51:35+00:00 2 Answers 12 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-09T10:53:06+00:00

  — Tên các kiểu môi trường đới nóng là:

  + Môi trường xích đạo ẩm.

  + Môi trường hoang mạc.

  + Môi trường nhiệt đới gió mùa.

  + Môi trường nhiệt đới.

  Bn tham khảo! ^^

  0
  2021-08-09T10:53:29+00:00

  Môi trường xích đạo ẩm, môi trường nhiệt đới, môi trường nhiệt đới gió mùa, môi trường hoang mạc.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )