Kể tên các lĩnh vực mà Việt Nam hợp tác với các quốc gia. kể rõ

Question

Kể tên các lĩnh vực mà Việt Nam hợp tác với các quốc gia. kể rõ

in progress 0
Kylie 3 tháng 2021-09-18T21:08:58+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-18T21:10:10+00:00

  Du Lịch

  Kinh Tế

  Quốc Phòng

  Giáo dục

  0
  2021-09-18T21:10:52+00:00

  Kinh. Tế

  Du llichj

  Giáo dục

  Y tế

  Quốc phòng ….

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )