Kể tên các loại hình giao thông vận tải của nước ta. loại hình vận tải nào có vai trò quan trọng nhất? chứng minh

Question

Kể tên các loại hình giao thông vận tải của nước ta. loại hình vận tải nào có vai trò quan trọng nhất? chứng minh

in progress 0
Rose 1 tháng 2021-08-09T15:45:21+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-09T15:46:42+00:00

  các loại hình GTVT là đường sắt, đường thủy , hàng ko, đường bộ

  loại hình vận tải đường bộ, vì:

  • Chiếm tỉ trọng vận chuyển hàng hóa lớn nhất.
  • Là loại hình vận tải cơ động nhất, có thể hoạt động được trên khắp cả nước.
  • Chi phí đầu tư tương đối thấp, cước phí vận chuyển tương đối rẻ.

  0
  2021-08-09T15:47:15+00:00

  * Đường bộ:

  * Đường sắt: 

   Đường sông: 

  * Đường hàng không:

  * Đường ống:

  Vận tải đường bộ có vai trò quan trọng nhất trong vận chuyển hàng hóa.

    Vận tải đư Hà ờng bộ luôn chiếm tỉ trọng lớn nhất trong cơ cấu khối lượng hàng hóa vận chuyển (năm 1990: 58,94% và năm 2002: 67,68%).  Vì vận tải đường bộ có nhiều ưu điểm:

  + Linh động và dễ thích ứng với nhiều dạng địa hình, ở khắp nơi, kể cả trong ngõ ngách, vùng sâu vùng xa.

  + Có vai trò lớn trong vận chuyển cự li ngắn và trung bình.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )