Kể tên các nhân tố ảnh hưởng đến sự phân bố thực vật, động vật?

Question

Kể tên các nhân tố ảnh hưởng đến sự phân bố thực vật, động vật?

in progress 0
Sarah 4 tuần 2021-07-11T01:06:35+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-11T01:07:43+00:00

  a. Đối với thực vật

              –  Khí hậu (nhiệt độ và lượng mưa) là yếu tố tự nhiên có ảnh hưởng rõ rệt đến sự phân bố và đặc điểm của thực vật.

             + Khu vực xích đạo, khí hậu nóng ẩm -> phát triển rừng rậm.

             + Gần cực, khí hậu lạnh giá ->thực vật phát triển khó khăn.

              –  Địa hình:

              +Chân núi: rừng lá rộng

              +Sườn núi: rừng lá hỗn hợp

              +Sườn cao gần đỉnh: rừng lá kim

              – Đất: Các loại đất có chất dinh dưỡng khác nhau nên thực vật khác nhau.

  b. Đối với động vật

              – Khí hậu ảnh hưởng đến sự phân bố động vật trên Trái Đất.

              – Động vật chịu ảnh hưởng khí hậu ít hơn vì động vật có thể di chuyển.

  0
  2021-07-11T01:08:19+00:00

  Đối với thực vật

              –  Khí hậu (nhiệt độ và lượng mưa) là yếu tố tự nhiên có ảnh hưởng rõ rệt đến sự phân bố và đặc điểm của thực vật.

             + Khu vực xích đạo, khí hậu nóng ẩm -> phát triển rừng rậm.

             + Gần cực, khí hậu lạnh giá ->thực vật phát triển khó khăn.

              –  Địa hình:

              +Chân núi: rừng lá rộng

              +Sườn núi: rừng lá hỗn hợp

              +Sườn cao gần đỉnh: rừng lá kim

              – Đất: Các loại đất có chất dinh dưỡng khác nhau nên thực vật khác nhau.

  Đối với động vật

              – Khí hậu ảnh hưởng đến sự phân bố động vật trên Trái Đất.

              – Động vật chịu ảnh hưởng khí hậu ít hơn vì động vật có thể di chuyển.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )