kể tên các nhân vật lịch sử tiêu biểu từ thế kỉ 16 đến 18 giúp mk với ạ !

Question

kể tên các nhân vật lịch sử tiêu biểu từ thế kỉ 16 đến 18
giúp mk với ạ !

in progress 0
Audrey 2 tháng 2021-10-11T19:02:43+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-11T19:03:49+00:00

                                                                 Đáp án mình nè                                                                                                                 – Khởi nghĩa Nguyễn Dương Hưng (1737)                                                                                                    – Khởi nghĩa Lê Duy Mật (1738 – 1770).

      – Khởi nghĩa Nguyễn Danh Phương (1740 – 1751).

      – Khởi nghĩa Nguyễn Hữu Cầu (1741 – 1751) .

  0
  2021-10-11T19:04:27+00:00

     – Khởi nghĩa Nguyễn Dương Hưng (1737).

      – Khởi nghĩa Lê Duy Mật (1738 – 1770).

      – Khởi nghĩa Nguyễn Danh Phương (1740 – 1751).

      – Khởi nghĩa Nguyễn Hữu Cầu (1741 – 1751) .

  Cho mik 5 sao và câu trả lời hay nhất nha bạn

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )