Kể tên các nước , thủ đô, năm gia nhập các nước ASEAN

Question

Kể tên các nước , thủ đô, năm gia nhập các nước ASEAN

in progress 0
Adeline 5 phút 2021-09-12T17:35:01+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-12T17:36:15+00:00

  (Các nước)                       (thủ đô)

  Việt nam                           hà nội

  Thái Lan                            bangkok

  brunei                               bandar seri begawan

  campuchia                         phnôm bêng

  indonesia                          jakarta

  Lào                                    Viêng Chăn

  malaysia                            kuala lumpur

  myanmar                           naypyidaw

  philippines                         manila

  singapore                           singapore

                     

  0
  2021-09-12T17:36:37+00:00

  1.Bru-nây Đa-rút-xa-lam

  thủ đô Bandar Seri Begawan

  ngày gia nhập:7/1/1984

  2.Căm-pu-chia 

  Thủ đô: Phnôm Pênh

  ngày gia nhập:30/4/1999

  3. In-đô-nê-xia

  Thủ đô: Jakarta

  ngày gia nhập:8/8/1967

  4.Lào

  Thủ đô: Viên-chăn

  ngày gia nhập:23/7/1997

  5. Ma-lai-xi-a

  Thủ đô: Kuala Lumpur

  Ngày gia nhập : 8/8/1967

  6.Mi-an-ma

  Thủ đô: Nay Pyi Taw

  Ngày gia nhập : 23/7/1997

  7.Phi-líp-pin

  Thủ đô: Ma-ni-la

  Ngày gia nhập: 8/8/1967

  8. Xin-ga-po

  Thủ đô: Xin-ga-po

  Ngày gia nhập : 8/8/1967

  9.Thái Lan

  Thủ đô: Băng Cốc

   Ngày gia nhập : 8/8/1967

  10. Việt Nam

   Thủ đô: Hà Nội

  Ngày gia nhập : 28/7/1995

  xin hay nhất nha

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )