Kể tên các quyền trẻ em và nêu được ví dụ

Question

Kể tên các quyền trẻ em và nêu được ví dụ

in progress 0
Melanie 2 năm 2021-07-16T13:04:35+00:00 1 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-16T13:05:37+00:00

  `NOCOPY100%`

  – Các quyền trẻ em là:

  + Quyền được bảo vệ: VD: Trẻ em có quyền được khai sinh và có quốc tịch. Được nhà nước và xã hội bảo vệ và tôn trong nhân phẩm, danh dự,…

  + Quyền được chăm sóc: VD: Trẻ em được chăm sóc nuôi dạy để phát triển, được sống chung với cha mẹ, ….

  + Quyền được giáo dục: VD: Trẻ em có quyền được học tập, được dạy dỗ, vui chơi, giải trí và được tham gia các hoạt động văn hóa

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )